پست های ارسال شده در فروردین سال 1382

فارسی در فرهنگ عرب قبل از اسلام و حتی در قرآن عدد زوار <#hits#>

اکثر من ۱۰۰۰ مفردات عربيه من اصل فارسی و منهم : اصطرلاب و اصله استارياب واسترلب تعنی فحص النجوم  .  عدس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید