پست های ارسال شده در آدر سال 1384

سجاد يدوی العراقی الخليج الفارسی فی معرض

  سجاد يدوی العراقی فی معرض الدولی . هذه السجاد  من مصنوعات السجون بغداد  و نسج  فيها خليج الفارسی  نسجت فی زمن حسن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 40 بازدید

تراث العربی الاسلامی ام مصطلح صهیونی !!

 توضیح و اعتذار من قبل صحیفه التجدید المغربیه فی عدد ۱۲۹۴ بتاریخ ۲دسامبر ۲۰۰۵ ورد فی الصفحه ۸ العدد ۱۲۸۸ من ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 173 بازدید

تراث العربی الاسلامی ۲

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   و ایضا  سجلت  و وصفت  الخلیج الفارسی فی کتب :   1ـ آثار البلاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 152 بازدید