پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

بلاد عجم = بلاد فارس خلیج عجم = خلیج فارس

  نام خیابانی در مصر نقشه آفریقا ترسیم ١٩٠٨ سازمان جغرافیایی مصر این نقشه در کتابخانه دانشگاه الازهر نصب است الخلیج الفارسی فی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 154 بازدید