بلاد عجم = بلاد فارس خلیج عجم = خلیج فارس

 

نام خیابانی در مصر

نقشه آفریقا ترسیم ١٩٠٨ سازمان جغرافیایی مصر این نقشه در کتابخانه دانشگاه الازهر نصب است

الخلیج الفارسی فی کتب التراثی:

/ 0 نظر / 155 بازدید