# لجزر_الایرانیة_الثلاث

معاهده مجمل 1809و مفصل بریتانیا مع ایران 1912- یجب اذن الدخول الی بحر العجم

معاهده مجمل 1809و  مفصل بریتانیا مع ایران 1912-  یجب علی بریتانیا ان تاخذ اذن الدخول الی بحر العجم و سواحلها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید